शेतकरी साहित्य संमेलन


शिव-भीम ऑनलाईन व्याख्यानमाला
दि. ३१ मार्च ते १४ एप्रिल २०२१ : रोज रात्री ८.०० वाजता
Facebook Live : शेतकरी-संघटना-पेज >>> https://www.facebook.com/sharadjoshi.in
 

शीर्षक वाचने प्रकाशन दिनांक
७ वे अ.भा.म.शे.सा. संमेलन रावेरीत : नियोजन 1,231 14/01/21
कवी संमेलन/गझल मुशायरा, मुंबई : २०१८ : नोंदणी 1,037 29/11/17
ऑनलाईन अग्रिम प्रतिनिधी नोंदणी 1,514 21/11/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : कवी संमेलन-१ 1,088 10/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : कवी संमेलन-२ 841 13/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : समारोपीय सत्र 723 13/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : गझल मुशायरा 680 10/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : गिरमी 646 10/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : छायाचित्र वृत्तांत : उद्घाटन सत्र 783 10/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २७-०२-२०१७ 700 03/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २६-०२-२०१७ 641 03/03/17
३ रे अ.भा.म.शे.सा.सं : वृत्तपत्र वृत्तांत : २५-०२-२०१७ 580 03/03/17
तिसरे अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन गडचिरोलीत 2,747 31/12/16
शहरी माणसाच्या नजरेतून... दुसरे मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन.... 1,656 16/03/16
दुसरे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन : वृत्तपत्र वृत्तांत 1,539 23/04/16
२ रे अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन नागपूरला 2,159 27/11/15
२ रे अ.भा. शेतकरी मराठी साहित्य संमेलन : नियोजन 3,169 22/09/15
शेतकरी साहित्य संमेलन : सिंहावलोकन व पुढील नियोजन 6,674 05/03/15
संमेलनाध्यक्ष मा. शरद जोशी यांचे भाषण 921 23/03/15
पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : स्वागताध्यक्षांचे भाषण 923 19/03/15
पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : प्रास्ताविक भाषण 1,336 18/03/15
पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : दुसरा दिवस - वृत्तांत 1,460 13/03/15
पहिले शेतकरी साहित्य संमेलन : पहिला दिवस - वृत्तांत 3,498 11/03/15
पहिले अ.भा.शेतकरी साहित्य संमेलन - संमेलनपूर्व घडामोडी 6,453 13/11/14
शेतकरी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी मा. शरद जोशी 1,220 08/12/14